CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
▲  ( ) ■  ▼  ( ) Trạng thái: |
Hide chart
FAQ
VNIndex
  
Đợt 1: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
Đợt 2: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
Đợt 3: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
GDTT: KLGD: GTGD:
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ - Đơn vị KL: 10)